Tillfälligt besöksförbud

Vi har, från och med 12 mars, besöksförbud till vår produktion i och med utvecklingen av Corona viruset.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Vi följer hela tiden utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer.