Yxans dag

Även om Wetterlings funnits i Storvik sedan början av 1880-talet så var det inte så många som kände till eller besökt företaget. Det ville vi ändra på. Vi bjöd in till ”Yxans Dag” med pukor och trumpeter. Inbjudan anammades av flera tusen personer som fick se hur yxor smiddes, slipades och skaftades – och det provhöggs och köptes yxor.

länet kastar

Tillställningen invigdes av länets landshövding som, liksom många andra, gick därifrån med en gedigen kunskap om yxtillverkning och yxkastning.

Evenemanget har blivit en årligt återkommande tillställning. Mycket uppskattat är att besökarna kan ta med sina gamla yxor och få dem omslipade och även omskaftade om det skulle behövas.